Affärsidé och strategier

Vision

”Isofol fokuserar på att göra arfolitixorin tillgängligt över hela världen och därmed förbättra livskvaliteten och prognosen för cancerdrabbade patienter.”

Affärsidé

Isofol skall bidra till förlängt liv och förbättrad livskvalitet för cancerpatienter genom att ­globalt erbjuda läkemedlet arfolitixorin.

MÅL

  • Säkerställa att AGENT-studien inom kolorektalcancer slutförs
  • Säkerställa att vi kan ansöka om regulatoriskt godkännande för arfolitixorin så snart som möjligt efter studiens slut
  • Etablera en solid kommersialiseringsplan för en framgångsrik lansering av arfolitixorin
  • Värdera strategiska partnerskap för att maximera arfolitixorins potential och värde
  • Undersöka utökade användningsområden för arfolitixorin genom livscykelaktiviteter

STRATEGIER

Utveckla arfolitixorin inom onkologi

Isofol är ett biotechbolag med målsättningen att ta arfolitixorin till marknaden. Läkemedlet skall minska tumörbördan, öka livskvaliteten och livslängden hos ett stort antal behövande patienter med kolorektalcancer. Den pågående AGENT-studien fokuserar på behandling av metastaserad kolorektalcancer (mCRC) där det medicinska behovet är stort. Med nuvarande behandlingsalternativ är endast 10 procent av patienterna med mCRC vid liv fem år efter diagnos.
Företaget skall också undersöka om arfolitixorin kan vara effektivt inom andra cancerformer och därmed hjälpa fler patienter.

Organisationsstrategi

Isofol har byggt en organisation med nyckelkompetenser som kompletteras med partnersamarbeten för att säkra resurser med bästa kompetens.

Kommersiell strategi och affärsmodell

För att säkerställa att arfolitixorin kan lanseras direkt efter regulatoriskt godkännande kommer Isofol att ta fram en full kommersialiseringsstrategi som skall vara klar innan ansökan om marknadsgodkännande lämnas in till regulatoriska myndigheter. Detta görs dels för att företaget skall vara redo att kommersialisera på egen hand, dels för att förbättra företagets förhandlingsposition med eventuella partners. Isofol värderar löpande olika strategiska partnerskap, och om ett avtal med en global partner ökar värdet av arfolitixorin kommer vi att överväga detta.