Vision

”Isofol ska bidra till att förlänga livslängden och förbättra livskvaliteten för cancerdrabbade patienter”

Affärsidé

Isofol fokuserar på att utveckla arfolitixorin utifrån målsättningen att göra läkemedlet tillgängligt över hela världen, och därmed förbättra livskvaliteten för cancerdrabbade patienter som behandlas med 5-FU-baserade terapier.

STRATEGIER

Arfolitixorin inom onkologi

Bolagets utveckling av arfolitixorin utgår från en ambition om att det potentiella läkemedlet ska utgöra ett alternativ till nuvarande standardbehandling för att minska tumörbördan, öka livskvaliteten och livslängden hos behövande patienter med avancerad kolorektalcancer utan att försämra säkerheten.

Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin har i omfattande prekliniska och kliniska studier visat potential att förbättra effekten av cancerläkemedlet 5-FU – dagens standardbehandling av tjock- och ändtarmscancer. Arfolitixorin är den första och enda direktverkande folatbaserade läkemedelskandidaten som förstärker den tumörhämmande effekten av 5-FU utan att ge upphov till fler biverkningar. Bolaget har initierat en stegvis process för att möjliggöra en kostnadseffektiv och riskminimerande fortsatt utveckling av arfolitixorin med målet att behandlingen ska kunna göras tillgänglig för patienter över hela världen.

Organisationsstrategi

Isofol verkar som en virtuell organisation som samlar nyckelkompetenser genom samarbeten för att säkra bästa möjliga tillgång till de resurser som krävs för att driva utvecklingen av arfolitixorin framåt på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.

Senast uppdaterad 2023-05-26

Rulla till toppen