10 största aktieägarna

AktieägareAntal aktierAktiekapital/röster (%)
Futur Pension (f d Danica)13 221 2628,19%
Avanza Pension11 383 8787,05%
Göran Gustafsson (inkl. Pro Value)5 294 9913,28%
Swedbank Försäkring5 195 8453,22%
Hans Enocson4 555 2362,28%
Bengt Gustafsson*3 749 4592,32%
Linc AB2 972 4191,84%
Nordnet Pensionsförsäkring2 211 7031,37%
Mats Franzén2 125 6521,32%
Sune Svedberg2 123 3311,31%
10 största aktieägarna52 833 77632,71%
Övriga ägare108 681 66467,29%
TOTALT161 515 440100%

* Eget eller närstående fysisk eller juridisk person som innehar aktier (direkta och indirekta) och andra finansiella instrument i bolaget.

Isofols största ägare baseras på information från Monitor per den 31 december, 2022.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

För mer information om aktien>>

Senast updpaterad 2023-01-23

Scroll to Top