Aktieägare

10 största aktieägarna

 

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital/röster(%)
Futur Pension (f d Danica) 13 449 489 8,3 %
Avanza Pension 8 855 063 5,5 %
Handelsbanken Fonder 7 497 257 4,6 %
Swedbank Försäkring 5 333 580 3,3 %
Hans Enocson 4 555 236 2,8 %
Fjärde AP-fonden 4 521 257 2,8 %
Swedbank Robur Fonder 4 175 839 2,6 %
Bengt Gustafsson* 3 749 459 2,3 %
Alfred Berg Fonder 2 350 289 1,5 %
Nordnet Pensionsförsäkring 2 346 389 1,5 %
10 största aktieägarna 56 833 858 35,2 %
Övriga aktieägare 104 681 582 64,8 %
TOTALT 161 515 440 100 %

* Eget eller närstående fysisk eller juridisk person som innehar aktier (direkta och indirekta) och andra finansiella instrument i bolaget.

Isofols största ägare baseras på information från Monitor per den 30 juni, 2022.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

 

För mer information om aktien>>

Senast updpaterad 2022-09-27