Aktieägare

15 största aktieägarna

 

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital/röster(%)
Futur Pension (former Danica) 13 370 843 8,28%
Avanza Pension 7 120 236 4,41%
Nordnet Pensionsförsäkring 6 315 518 3,91%
Handelsbanken Fonder 5 938 471 3,68%
Swedbank Försäkring 5 157 881 3,19%
Hans Enocson 4 555 236 2,82%
Fjärde AP-fonden 4 200 000 2,60%
Swedbank Robur Fonder 4 175 839 2,59%
Bengt Gustafsson* 3 749 459 2,32%
Peak Asset Management 3 385 464 2,10%
Coeli 2 490 902 1,54%
Alfred Berg Fonder 2 352 988 1,46%
Sune Svedberg 2 123 331 1,31%
Mats Franzén 2 002 952 1,24%
Pro Value AB 1 995 084 1,24%
15 största aktieägarna 68 934 204 42,69 %
Övriga aktieägare 92 581 236 57,31 %
TOTALT 161 515 440 100%

* Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget.

 

Källa: Holdings.se, 30 juni 2021

För mer information om aktien>>