Aktieägare

10 största aktieägarna

 

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital/röster(%)
Futur Pension (f d Danica) 13 335 256 8,26 %
Avanza Pension 7 927 068 4,91 %
Handelsbanken Fonder 5 938 471 3,68 %
Nordnet Pensionsförsäkring 5 433 172 3,36 %
Swedbank Försäkring 5 268 567 3,26 %
Hans Enocson 4 555 236 2,82 %
Fjärde AP-fonden 4 521 257 2,80 %
Swedbank Robur Fonder 4 175 839 2,59 %
Bengt Gustafsson* 3 749 459 2,32 %
Peak Asset Management 3 381 964 2,09 %
10 största aktieägarna 58 286 289 36,09 %
Övriga aktieägare 103 229 111 63,91 %
TOTALT 161 515 440 100 %

* Eget eller närstående fysisk eller juridisk person som innehar aktier (direkta och indirekta) och andra finansiella instrument i bolaget.

Källa: Isofols största ägare baseras på information från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2021.

För mer information om aktien>>