AGENT-studien (fas III)

AGENT-studien (fas III)

Isofol utvecklar läkemedelskandidaten, arfolitixorin, som för närvarande utvärderas för första linjens behandling för avancerad kolorektalcancer* (mCRC) i den pivotala, globala fas III-studien, AGENT. Studien genomförs i USA, Kanada, Europa, Australien och Japan.

 

 

 

* Kolorektalcancer, även känd som tjocktarmscancer, ändtarmscancer, koloncancer eller tarmcancer (CRC, eng. colorectal cancer), är en form av cancer som härrör från okontrollerad celltillväxt i tjocktarmen, ändtarmen eller blindtarmen.