Om arfolitixorin (old)

VAD ÄR ARFOLITIXORIN?

ARFOLITIXORIN INNEHÅLLER DEN VERKSAMMA METABOLITEN HOS DAGENS ALLA KLINISKT GODKÄNDA FOLATBASERADE LÄKEMEDEL

Isofols kliniska huvudkandidat, arfolitixorin (aktiv ingrediens: [6R]-5,10-metylentetrahydrofolat), är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. arfolitixorin  innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Eftersom arfolitixorin innehåller den aktiva metaboliten, i dess redan enzymatiskt omvandlade och metabolt aktiverade format, blir effekten av arfolitixorin oberoende av ärftliga faktorer hos patienten. Idag behandlas över 500 000 patienter varje år med folatbaserade läkemedel som en integrerad del i deras cancerbehandlingar i USA, Europa och Japan – mer än för något annat enskilt läkemedel inom cancer.

Kliniskt behov

MAJORITETEN AV DAGENS PATIENTER KAN INTE OMVANDLA DAGENS FOLATBASERADE BEHANDLINGAR PÅ GRUND AV ÄRFTLIGA FAKTORER

Samtliga av dagens marknadsgodkända folatbaserade läkemedel är så kallade prodroger som kräver att kroppen omvandlar dessa för att åstadkomma en klinisk effekt. Den enzymatiska omvandlingen och metabola aktiveringen av läkemedel, såsom leukovorin, är beroende av flera ärftliga faktorer för att utföras korrekt. Isofol har kunnat påvisa att ett flertal gener är avgörande för patienters förmåga att initiera aktiveringsprocessen och att en majoritet av alla patienter därför inte lyckas omvandla dagens folatbaserad behandling på ett optimalt sätt. Genom att isolera och lyckas producera den aktiva metaboliten har Isofol skapat en unik produkt som inte kräver att patienter har ett visst genuttryck för att fungera optimalt. Av samma skäl har arfolitixorin möjlighet att ersätta all folatbaserad behandling som används kliniskt idag.

FÖR ATT OMVANDLA LEUKOVORIN KRÄVS EN FLERSTEGS METABOLISK AKTIVERINGEN

ARFOLITIXORIN  INNEHÅLLER DEN VERKSAMMA METABOLITEN HOS DAGENS ALLA KLINISKT GODKÄNDA FOLATBASERADE LÄKEMEDEL

SAMARBETSPARTNERS

ARFOLITIXORIN – INNOVATION GENOM SAMARBETE

Det var först år 2005 som den aktiva substansen i arfolitixorin  kunde produceras kommersiellt efter att Merck & Cie lyckades utveckla och patentskydda ett tillverkningsförfarande. Isofol har ett nära samarbete med Merck & Cie som är den världsledande tillverkaren av reducerade folater, såsom och leukovorin. Isofol har ett exklusivt leverantörs- och licensavtal med Merck & Cie för användning av arfolitixorin inom onkologi. Den GMP-certifierade (Good Manufacturing Practice) produktionsprocessen för arfolitixorin är validerad och patentskyddad. Recipharm producerade den första storskaliga tekniska GMP-batchen för Isofol i oktober 2016.

Intresserad av att läsa mer om historien om arfolitixorin och folater? Läs mer >