Arfolitixorin animering

Arfolitixorin animering

Animeringen förklarar hur arfolitixorin fungerar i cancerceller, beskriver själva verkningsmekanismen.

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat och utvärderas för närvarande i en global klinisk fas 3-studie hos patienter med avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att bli utöka sin effekt.