Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017

Isofol Medical AB meddelar idag att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2017 och bolagsstyrningsrapport för 2017 nu finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Årsredovisning Isofol Medical 2017

Bolagsstyrningsrapport Isofol Medical 2017

Vid förfrågan kan årsredovisningen eller bolagsstyrningsrapporten för 2017 postas till de aktieägare och intressenter som är intresserad av det. För ytterligare information, är man varmt välkommen att kontakta bolaget per telefon: +46 (702) 433 760 eller via e-post info@isofolmedical.com.

Denna information är sådan information som [Isofol Medical AB] är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 2018 kl. 13:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
Email: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Gustaf Albèrt, CFO, Isofol Medical AB
E¬mail: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)709 168 302

Om arfolitixorin
Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R] -5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)
Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom onkologi som utvecklar arfolitixorin, avsedd främst för behandling av avancerad kolorektalcancer och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen