Författarnamn: Admin Isofol

Isofol presenterar slutsatser från den fördjupade analysen av AGENT-studien

GÖTEBORG, Sverige, 4 juli 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), presenterar idag slutsatserna från bolagets fördjupade analys av data från fas III-studien AGENT. Resultatet från analysen stöder hypotesen att en annan dos- och administreringsregim har potential att förbättra effekten av bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin. Isofol har därför beslutat att fortsätta utvecklingen av arfolitixorin och intensifierar förberedelserna inför en eventuell start av en mindre klinisk studie.

Isofol påbörjar analysen av studiedata från fas III-studien AGENT inom metastaserad kolorektalcancer

GÖTEBORG, Sverige, 22 april 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) tillkännagav idag att bolaget har påbörjat dataanalysen av den globala pivotala fas III-studien AGENT som undersöker arfolitixorin i kombination med 5-FU, oxaliplatin och bevacizumab i avancerad kolorektalcancer (mCRC). Avläsningsprocessen påbörjas efter en dialog med det amerikanska läkemedelsverket FDA, kring censureringsregler och kravet på progressionsfria överlevnadshändelser (PFS events), för att kunna påbörja datainsamlingen och analysen. Isofol kommer att bestämma brytpunkten för PFS-händelser vilket sedan kommer beaktas i FDA:s granskning av läkemedelsansökan (NDA).

Rulla till toppen