Författararkiv för Admin Isofol

 • aside

  Isofol har framgångsrikt avslutat ISO-MTX-003-studien i vilken Modufolin utvärderas som räddningsterapi (rescue therapy)

  Isofol Medical AB tillkännagav idag att studien ISO-MTX-003, som utvärderar Modufolin som räddningsterapi (efter två cycler med HDMTX-behandling), har avslutats.…

  by
 • aside

  Isofol Medical offentliggör utfallet av Erbjudandet – handel på Nasdaq First North Premier inleds idag

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN,…

  by
 • aside

  Inbjudan: Isofol kommer presentera sin planerade börsnotering i Stockholm 29 mars

  I samband med den planerade börsnoteringen av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier vill vi härmed inbjuda in er till…

  by
 • aside

  Inbjudan: Isofol kommer presentera sin planerade börsnotering i Göteborg 22 mars

  I samband med den planerade börsnoteringen av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier vill vi härmed inbjuda in er till…

  by
 • aside

  Notering av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier och offentliggörande av prospekt

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan,…

  by
 • aside

  ISOFOLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016

  Fjärde kvartalet (oktober – december) 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 81 TSEK (74). Resultat…

  by
 • aside

  ISOFOL AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

  För fullständigt pressmeddelande följ länken https://isofolmedical.com/sv/borsnotering För ytterligare information, kontakta: Anders Rabbe, VD, Isofol, Tel +46 70 764 65 00, E-post:…

  by
 • aside

  ISOFOL ANSÖKER OM VIKTIGT PATENT I USA

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att en ny patentansökan lämnats in, den 14 februari, 2017, till det amerikanska patentverket (US…

  by
 • aside

  EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 februari 2017 klockan 17.00 i Isofols…

  by
 • aside

  ISOFOL FÅR KLARTECKEN FRÅN FDA ATT PÅBÖRJA KLINISKT PROGRAM INOM KOLOREKTALCANCER MED MODUFOLIN®

  Isofol Medical AB meddelar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har slutfört sin granskning av bolagets ansökan om kliniska studier i…

  by