Behandling för fler cancerformer

Potential för behandling
av fler cancerformer

Arfolitixorin bedöms ha breda tillämpningsområden. Cellgiftskombinationer baserade på 5-FU används också vid behandling av andra cancerformer. Exempelvis vid cancer i bukspottkörtel, magsäck, bröst samt i huvud och halsregionen. För att få arfolitixorin registrerat för behandling av dessa cancertyper måste sannolikt ytterligare kliniska studier göras.