Bolagsstyrning i
Isofol Medical AB (publ)

Isofol är ett publikt, svenskt aktiebolag vars aktier är noterad på Nasdaq Stockholm. Första handelsdag för aktien var 21 oktober, 2021. Isofol har frivilligt valt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning sedan den 1 juli 2017.

Bolagsstyrningen i Isofol syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, en lämplig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt god kommunikation gentemot bolagets samtliga intressenter. För ytterligare information se Isofol’s bolagsstyrningsrapporter >>

Senast uppdaterad 2022-11-02

Rulla till toppen