Inbjudan-2

  • Kallelse till årsbolagsstämma den 20 maj 2021 i Isofol Medical AB (publ)

    Göteborg, Sverige, 20 april 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna…

    by