Kallelse till årsbolagsstämma den 20 maj 2021 i Isofol Medical AB (publ)

Göteborg, Sverige, 20 april 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till årsstämma torsdag den 20 maj 2021.