Okategoriserad

Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med att Isofol ingår licensavtal med Paladin Labs Inc. för att kommersialisera arfolitixorin i Kanada

GÖTEBORG, Sverige, 2 november, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), har idag offentliggjort att bolaget har ingått ett licensavtal med Endo Ventures Limited, ett dotterbolag till Endo International plc. (NASDAQ: ENDP) avseende registrering och kommersialisering av arfolitixorin exklusivt i Kanada. Med samtycke av Isofol har Endo Ventures Limited utsett Paladin Labs Inc., ett operativt bolag under Endo, att ansvara för att söka myndighetsgodkännande för arfolitixorin i Kanada och efter myndighetsgodkännande samt ansvara för kommersialiseringen av arfolitixorin i Kanada, inklusive distribution, marknadsföring, medical affairs, prissättning och reimbursement. I samband med detta bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast den 2 november 2020 kl. 15:00 (CET).

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

Göteborg, Sverige, 1 april 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till extra bolagsstämma tisdagen den 5 maj 2020 kl. 15.00 i Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar klockan 14.30 och avslutas när stämman öppnas.

Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo, Bo Lundgren och Mats-Ola Palm utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

GÖTEBORG, Sverige, 3 december 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att enligt de principer för tillsättande av valberedning på årsstämman 23 maj 2019 ska valberedningen inför årsstämman 2020 utgöras av fyra ledamöter varav en ledamot ska utgöras av styrelsens ordförande. Ytterligare en valberedningsledamot får utses av minoritetsägare representerade minst 10% av rösterna baserat på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Övriga tre ledamöter inför årsstämman 2020 utgörs av representanter utsedda av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti.

Isofol presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg

Isofol Medical AB (publ) meddelar att bolagets ledning kommer presentera att Isofol samt den senaste utvecklingen av bolaget under Stora Aktiedagen i Göteborg den 27 november. Evenemangen kommer att websändas live via www.aktiespararna.se och det finns möjlighet att deltaga på plats. Stora Aktiedagen Göteborg – måndag den 27 november Isofols ledning kommer att presentera på Stora Aktiedagen …

Isofol presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg Read More »

ISOFOL FÅR KLARTECKEN FRÅN FDA ATT PÅBÖRJA KLINISKT PROGRAM INOM KOLOREKTALCANCER MED MODUFOLIN®

Isofol Medical AB meddelar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har slutfört sin granskning av bolagets ansökan om kliniska studier i USA (Investigational New Drug, IND) och meddelat att den första föreslagna kliniska studien med Modufolin® under en IND kan påbörjas. Myndighetens utlåtande är baserat på en noggrann genomgång av Isofols utvecklingsplan inom kolorektalcancer där bland …

ISOFOL FÅR KLARTECKEN FRÅN FDA ATT PÅBÖRJA KLINISKT PROGRAM INOM KOLOREKTALCANCER MED MODUFOLIN® Read More »

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB

Aktieägarna i Isofol Medical AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 klockan 15.00 på Isofol Medical AB:s kontor, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg. Deltagande Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken samt dels anmäla sitt deltagande eller eventuellt ombuds deltagande …

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB Read More »

Scroll to Top