Press

Redeye och Isofol bjuder in till direktsändningen av Pre-ASCO den 28 maj

Inför årets stora cancerkongress ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago i juni, samlar Redeye de sju mest intressanta cancerföretagen i Norden för en diskussion om de stora förändringarna som pågår och hur företagen positionerar sig i detta snabbt växande terapeutiskt område värt över 100 miljarder dollar om året. Isofol presenteras kl. 09.40 och …

Redeye och Isofol bjuder in till direktsändningen av Pre-ASCO den 28 maj Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2018

Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets delårsrapport för januari – mars 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Tryck här för rapport (Länk) ”Vi fick under januari och februari positiv återkoppling från samråd med amerikanska (FDA) och europeiska (EMA) läkemedelsmyndigheterna angående utformningen av Isofols registreringsstudie ISO-CC-007 med arfolitixorin för behandling av avancerad …

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2018 Read More »

Isofol meddelar att ett abstract med nya forskningsresultat har publicerats inför årets ASCO-kongress i Chicago

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett vetenskapligt abstract har publicerats inför årets kongress av ASCO (American Society of Clinical Oncology). I abstractet presenteras resultat från en retrospektiv studie på patienter som behandlats med cellgiftet 5-FU och folatet leukovorin (LV) för spridd kolorektal cancer (mCRC). Studien visar en tydlig korrelationen mellan behandlingsresultat, mätt som progressionsfri …

Isofol meddelar att ett abstract med nya forskningsresultat har publicerats inför årets ASCO-kongress i Chicago Read More »

Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018

Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 3 maj 2018 Den 3 maj 2018 avhölls årsstämma i Isofol Medical AB (publ), ORG. NR. 556759-8064. Årsstämman beslöt att: • fastställa årsredovisningen för 2017. • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att ingen utdelning lämnas för 2017. …

Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018 Read More »

Isofol meddelar att en s.k. särskild protokollbedömnings process (SPA) med FDA pågår

Isofol Medical AB (publ) ansökte i mars 2018 om en s.k. särskild protokollbedömning (SPA) med United States Food and Drug Administration (FDA). SPA processen syftar till att fastställa de specifika mål som skall uppnås med ISO-CC-007-studien, den registreringsgrundande studien med arfolitixorin i första linjens metastaserad kolorektal cancer (mCRC). I den återkoppling som Isofol har erhållit …

Isofol meddelar att en s.k. särskild protokollbedömnings process (SPA) med FDA pågår Read More »

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017

Isofol Medical AB meddelar idag att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2017 och bolagsstyrningsrapport för 2017 nu finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. • Årsredovisning Isofol Medical 2017 • Bolagsstyrningsrapport Isofol Medical 2017 Vid förfrågan kan årsredovisningen eller bolagsstyrningsrapporten för 2017 postas till de aktieägare och intressenter som är intresserad av det. För ytterligare information, är …

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017 Read More »

Isofol meddelar att ett abstrakt rörande genetikens inverkan på behandlingsprognos vid CRC-behandling skall presenteras vid ASCO 2018

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstrakt rörande korrelation mellan expressionsnivåer av folatrelaterade gener utryckta i tumörer och behandlingsresultatet i form av progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter drabbade av metastaserad kolorektalcancer (mCRC) behandlade med 5-FU / folatbaserad terapi har godkänts för presentation vid ASCO 2018. Den vetenskapliga konferensen går av stapeln den 1-5 juni …

Isofol meddelar att ett abstrakt rörande genetikens inverkan på behandlingsprognos vid CRC-behandling skall presenteras vid ASCO 2018 Read More »

Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  För att ladda ner fullständig kallelse – vänliga klicka här Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 17:00 på Elite Park Avenue Hotel Göteborg, Kungsportsavenyn 36, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 16:15. ANMÄLAN M M Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels …

Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ) Read More »

Isofol har valt dos på läkemedelskandidaten arfolitixorin inför registreringsstudien ISO-CC-007

Dosen av Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin som skall användas i den registreringsgrundande studien ISO-CC-007 ska uppgå till 120 mg/m2, vilket i genomsnitt innebär lite drygt 200 mg för en vuxen man. Dosvalet är en viktig milstolpe inför genomförandet av bolagets planerade registreringsgrundande studie och har baserats på säkerhets- och effektdata från mer än 115 individer. Den …

Isofol har valt dos på läkemedelskandidaten arfolitixorin inför registreringsstudien ISO-CC-007 Read More »

Isofol Medical publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

Trycka här för att läsa Isofol Medical Bokslutskommuniké 2017 Isofol Medical AB (publ), ett onkologibolag som kliniskt utvecklar arfolitixorin som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom, presenterade idag sin bokslutskommuniké för perioden januari till december 2017. ”Det känns mycket tryggt att vi följer tidplanen i vårt …

Isofol Medical publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2017 Read More »

Rulla till toppen