Pressmeddelande-2

Styrelsen i Isofol inleder planeringen av kliniska studier och kommer att annonsera en strategisk utvecklingsplan den 19 mars

GÖTEBORG, 14 februari 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), bedriver sedan den nya styrelsen och ledningen tillträdde i januari ett intensivt strategiarbete. Styrelsen har idag beslutat att förbereda ett nytt utvecklingsprogram för arfolitixorin, med målet att så snart som möjligt inleda nya kliniska studier. Bolaget ämnar presentera detaljer i den strategiska inriktningen den 19 mars. I samband med att planen offentliggörs kommer bolaget att anordna ett investerarmöte.

Styrelsen i Isofol inleder planeringen av kliniska studier och kommer att annonsera en strategisk utvecklingsplan den 19 mars Read More »

Isofol utser Petter Segelman Lindqvist till ny verkställande direktör

GÖTEBORG, Sverige, 9 januari 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Petter Segelman Lindqvist till ny verkställande direktör. Han har omfattande erfarenhet från ledande positioner inom ett flertal internationella läkemedelsföretag och tillträder positionen med omedelbar verkan.

Isofol utser Petter Segelman Lindqvist till ny verkställande direktör Read More »

Isofol presenterar ytterligare resultat från laboratorietester med arfolitixorin som visar tilläggseffekter

GÖTEBORG, Sverige, 28 december 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolaget har mottagit ytterligare resultat från de laboratorietester som genomförts med arfolitixorin inför ett potentiellt beslut om fortsatt klinisk utveckling av läkemedelskandidaten. Resultaten visar intressanta tilläggseffekter av arfolitixorin i två av totalt fem studerade organoider från tjock- och ändtarmstumörer. Dessa fynd är positiva för Isofol och bolaget kommer att genomföra kompletterande bioinformatiksanalyser för att identifiera eventuella mönster.

Isofol presenterar ytterligare resultat från laboratorietester med arfolitixorin som visar tilläggseffekter Read More »

Styrelsen i Isofol meddelar sin inställning till minoritetsaktieägares förslag inför extra bolagsstämma

GÖTEBORG, Sverige, 13 december 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets samtliga styrelseledamöter kommer att lämna sina respektive uppdrag om Jan-Eric Österlund väljs in som ny ledamot vid den kommande extra bolagsstämma som sammankallats på begäran av en grupp minoritetsaktieägare.  

Styrelsen i Isofol meddelar sin inställning till minoritetsaktieägares förslag inför extra bolagsstämma Read More »

Isofol har tagit del av de första resultaten från laboratorieförsök med arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 7 december 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolaget har mottagit de första resultaten från de laboratorieförsök som genomförts med arfolitixorin inför ett potentiellt beslut om fortsatt klinisk utveckling av läkemedelskandidaten. De data som hittills genererats från de första försöken visar ingen skillnad i tilläggseffekt av arfolitixorin jämfört med leukovorin. Även högre doser av arfolitixorin, jämfört med den som användes i AGENT-studien, har testats utan bättre effekt. Ytterligare laboratoriestudier pågår och fullständiga resultat från den prekliniska utvärderingen förväntas kunna levereras i början av 2024.

Isofol har tagit del av de första resultaten från laboratorieförsök med arfolitixorin Read More »

Rulla till toppen