Intervju med Isofols styrelseordförande i Dagens Industris bilaga ”Life Science”

Styrelseledamaot i Isofol Ul Jungnelius.Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen med 1,8 miljoner människor som drabbas årligen. Det är få som botas, så här finns ett stort medicinskt behov. Läs mer i artikeln om Isofols möjligheter att göra skillnad för vården och förbättra behandlingen för patienter med spridd kolorektal cancer i artikeln. Här belyses också att de första patienterna har inkluderats i Isofols fas 3 AGENT-studie samt att det finns ett stort internationellt intresse att delta i studien med läkemedelkandidaten arfolitixorin.

”Nytt cancerläkemedel gör att cellgifter blir effektivare”      Läs artikeln >>