Empowered patient podcast

Vår VD, Dr. Ulf Jungnelius, har intervjuats av Karen Jagodas för ”Empowered patient podcast” för att diskutera kolorektal cancer och hur vårt läkemedel, arfolitixorin, har potential att öka effekten av dagens standardbehandling inom kemoterapi. Ulf ger dessutom uppdateringar om vår pågående globala fas III AGENT-studie.

Lyssna på hela avsnittet här >>