Fas I/IIa-studien ISO-CC-005 är avslutad

GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännager idag att rekrytering och behandling av patienter i bolagets fas I/IIa studie med arfolitixorin är genomförd. Totalt har 101 patienter behandlats på 10 sjukhus i Norden och Europa. Slutlig analys är påbörjad och studiedata förväntas presenteras på ESMO 2020.

Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör för Isofol, kommenterar: ”ISO-CC-005 har tjänat sitt syfte genom fastställandet av den dos vi valt för fortsatt utveckling i vår globala fas III AGENT-studie. Vårt fokus ligger nu på att ta AGENT-studien i mål och lämna in resultaten för marknadsgodkännande.”

Isofols målsättning med ISO-CC-005-studien var att ta fram en effektiv och säker dos av arfolitixorin för fortsatt klinisk utveckling. En utökad patientgrupp för att fastställa säkerhetsprofilen av arfolitixorin i kombination med dagens standardbehandling i första linjens metastaserande kolorektalcancer har nu genomförts i enlighet med protokoll och studien har uppfyllt sitt syfte och avslutats.

För mer information, vänligen kontakta:

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, VD
E-post: jungnelius@isofolmedical.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 08.15.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen