Finansiell kalender

Finansiell kalender

 

Följande rapporter och stämmor planeras att avlämnas och hållas:

RapportDatum
Årsredovisning 2020
V. 17
Delårsrapport januari-mars 202120 maj 2021
Årsstämma 2021
20 maj 2021
Halvårsrapport april-juni 202123 augusti 2021
Delårsrapport juli-september 202115 november 2021
Bokslutskommuniké 202125 februari 2022