Finansiell kalender

Finansiell kalender

 

Följande rapporter planeras att avlämnas:

Delårsrapport januari – mars 202014 maj 2020
Årsstämma 2020 14 maj 2020
Halvårsrapport april- juni 202021 augusti 2020
Delårsrapport juli-september 202013 november 2020