Finansiell kalender

Finansiell kalender

 

Halvårsrapport januari – juni 201922 augusti 2019
Delårsrapport januari – september 201913 november 2019
Bokslutskommuniké 201918 februari 2020
Delårsrapport januari – mars 202014 maj 2020
Årsstämma 2019 14 maj 2020