Finansiell kalender

Finansiell kalender

 

Bokslutskommuniké 201826 februari, 2019
Q1 rapport 2019
23 maj, 2019
Årsstämma, Göteborg
23 maj, 2019
Q2 rapport 2019
22 augusti, 2019
Q3 rapport 2019
13 november, 2019
Q4 rapport 2019
februari, 2020