Finansiell kalender

Finansiell kalender

 

Följande rapporter planeras att avlämnas:

Bokslutskommuniké 201919 februari 2020
Delårsrapport januari – mars 202014 maj 2020
Årsstämma 2019 14 maj 2020