Folatmetabolismen

FOLATMETABOLISM OCH HÄMNING AV DNA-SYNTESEN

Figuren nedan visar en översikt över folatmetabolismen och de biokemiska reaktionsvägar som leder till hämning av DNA-syntesen och celltillväxten i närvaro av fluoropyrimidiner såsom 5-fluororuracil (5-FU).

Folsyra omvandlas av människokroppen till en jämvikt mellan flera olika former av reducerade folater. Bland dessa olika metaboliter spelar den aktiva ingrediensen i arfolitixorin (Modufolin®) den mest avgörande rollen som det sista reducerade folatet i kedjan vars funktion är som substrat för TS-enzymet. Vid DNA-syntesen bildas ett komplex mellan substratet och TS-enzymet för att omvandla 5-dUMP till DNA-byggstenen 5-dTMP. Om komplexet inte fungerar förhindras i sin tur nybildning av DNA vilket hämmar celltillväxt. Enzymet TS är därför ett viktigt mål för cancerbehandling och tumörinhibering när man vill hämma celltillväxt.

Koncentrationer av den aktiva metaboliten i tumörvävnad

Medelnivåer (GGH-t) kontra Behandling