Förändring i styrelsen hos Isofol Medical AB (publ)

GÖTEBORG, Sverige, 7 juni 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att styrelsen beslutat att adjungera Anders Edvell till styrelsen efter att styrelseledamoten Jan-Eric Österlund idag meddelat att han, på egen begäran, lämnar styrelsen. Jan-Eric Österlund kommer i stället att inta rollen som senior rådgivare till bolaget.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Styrelsen har beslutat att adjungera Anders Edvell till styrelsen i Isofol. Anders Edvell har drygt 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och är idag vd för Immedica Pharma, ett läkemedelsföretag fokuserat på kommersialisering av läkemedel för sällsynta sjukdomar och specialsjukdomar. Han har tidigare varit vd på Unimedic Pharma, VP Global Product Strategies and Head of Partner Products på Sobi, Country Manager på Swedish Orphan och innehaft flera ledande medicinska roller på Bristol Myers Squibb och Recip.

”Vi är glada över att kunna välkomna Anders Edvell som adjungerad i Isofols styrelse. Hans solida bakgrund inom läkemedelsindustrin kommer att vara ytterst värdefull i bolagets fortsatta värdeskapande. Vi är också tacksamma att Jan-Eric Österlund fortsatt kommer att bidra med sin kompetens, men nu som extern rådgivare till bolaget, säger Mats Franzén, styrelseordförande, Isofol.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Mats Franzén, styrelseordförande
E-post: mats@efficere.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2023, kl. 17.55.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen