Företagspresentation i samband med LSX Nordic Congress 2021

Den 7-17 september deltog Isofol vid LSX Nordic Congress, ett tillfälle för 1:1-möten med nordiska chefer inom life science, med fokus på internationell strategi, investeringar, partnering och affärsavtal. Se Isofols vd, Ulf Jungnelius presentation från kongressen nedan.  

LSX Nordic Congress 2021 – presentation >>

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Biotech Center
Arvid Wallgrens Backe 20
Telefon: 031-797 22 80
413 46 Göteborg
info@isofolmedical.com
www.isofolmedical.com