Forskning och utveckling

Isofol utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer*, som är den tredje vanligaste cancerformen i världen, och vissa andra tumörsjukdomar.

Det finns idag ett stort behov av förbättrad basbehandling av metastaserande kolorektalcancer (mCRC). Antalet personer som drabbas ökar årligen. Den globala incidensen (antalet nya patienter som årligen diagnostiseras) för cancerformen var drygt 1,9 miljoner patienter år 2022 medan cirka 0,9 miljoner personer avled av sjukdomen samma år1. Arfolitixorin utvärderas med förhoppningen om att i framtiden kunna bidra till basbehandlingen av kolorektalcancer.

Isofol har i dagsläget inga läkemedel på marknaden.* Kolorektalcancer, även känd som tjocktarmscancer, ändtarmscancer, koloncancer eller tarmcancer (CRC, eng. colorectal cancer), är en form av cancer som härrör från okontrollerad celltillväxt i tjocktarmen, ändtarmen eller blindtarmen.

Källa: 1) Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today (version 1.1). Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [27 March 2024].

Senast uppdaterad 2024-05-15

Rulla till toppen