Forskning & utveckling

Forskning och utveckling

Isofol utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin för behandling av framskriden kolorektalcancer som är den tredje vanligaste cancerformen i världen.

Det finns idag ett stort behov av förbättrad basbehandling av metastaserande kolorektalcancer (mCRC). Antalet personer som drabbas ökar årligen. 2020 såg man 1.9 miljoner nya fall av koloncancer per år*. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i den pågående fas III-studien, AGENT med förhoppningen om att i framtiden kunna bidra till basbehandlingen av kolorektalcancer.

Isofol har i dagsläget inga läkemedel på marknaden.

 

 

* Källor: GLOBOCAN 2020, Cancer Incidence and Mortality Worldwide, GlobalData 2020