Historia

b_gIsofols Historia

Isofol Medical AB grundades år 2008 baserat på ett forskarsamarbete mellan professor Bengt Gustavsson och Merck & Cie, världens ledande tillverkare av folatbaserade terapier. År 1978 upptäckte forskarlaget att den folatbaserade behandlingen leukovorin (LV) signifikant ökade effekten av den cytostatiska antimetaboliten fluorouracil (5-FU). Upptäckten har senare lett till att kombinationen 5-FU/LV nu utgör grundstommen för behandlingen av kolorektalcancer.

Professor Gustavsson formulerade hypotesen att anledningen till att bara ett fåtal av hans patienter svarade helt på leukovorin-behandlingen berodde på deras genetiska förmåga att enzymatiskt omvandla och metabolt aktivera behandlingen. Tillsammans med Merck & Cie lyckades forskarna slutligen att framställa en stabil racemisk blandning av l- och d-formerna av den aktiva metaboliten för leukovorin. Trots att många dömde ut det som omöjligt lyckades Merck & Cie efter en lång utvecklingsprocess, år 2005, att tillverka en stabil icke-racemisk form av den aktiva metaboliten. Den nyutvecklade substansen är nu den aktiva ingrediensen i arfolitixorin.

För att bekräfta den ursprungliga hypotesen, designades ett utvecklingsprogram där den aktiva substansen av arfolitixorin kunde prövas kliniskt. Programmet var kostsamt och för att finansiera utvecklingen samt möjliggöra en eventuell kommersialisering grundades Isofol Medical AB. Grundarna då var professor Gustavsson och Yield Life Science (publ) AB och har sedan dess växt. Fram till 2016 hade över hundra nya aktieägare tillkommit i ett hopp om att realisera visionen om att förbättra effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter.

Isofol har inlett en pivotal fas 3 AGENT-studie för att påvisa effekten av arfolitixorin vid behandling av patienter med kolorektalcancer. Läs mer >>