Inbjudan till presentation av Isofols delårsrapport för första kvartalet 2022

GÖTEBORG, Sverige, 3 maj – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Isofol”), publicerar bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2022 torsdagen den 12 maj 2022. Samma dag bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en audiocast med en efterföljande frågestund.

I anslutning till att delårsrapporten för första kvartalet 2022 publiceras, bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en audiocast den 12 maj, klockan 11.00. Presentationen hålls av Isofols vd Ulf Jungnelius och CFO Gustaf Albèrt, som kommer att presentera och kommentera delårsrapporten, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum och tid
12 maj 2022, kl. 11.00

Länk till audiocast
https://tv.streamfabriken.com/isofol-medical-q1-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på något av följande telefonnummer.
SE: +46 8 50 55 83 53
UK: +44 333 300 92 68
US: +1 631 913 1422 PIN: 80079640#

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Isofols hemsida i efterhand: https://isofolmedical.com/sv/bolagspresentationer/.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022, kl. 08.00.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen