Inbjudan till presentation av Isofols delårsrapport för tredje kvartalet 2022

GÖTEBORG, Sverige, 27 oktober 2022 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Isofol”), publicerar bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 fredagen den 11 november 2022. Samma dag bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en audiocast med en efterföljande frågestund.

I anslutning till att delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 publiceras, bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en audiocast den 11 november, kl 11.00. Presentationen hålls av Isofols vd Ulf Jungnelius och CFO Gustaf Albèrt, som kommer att presentera och kommentera delårsrapporten, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum och tid
11 november 2022, kl. 11.00

Länk till audiocast:
https://ir.financialhearings.com/isofol-medical-q3-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på något av följande telefonnummer.

SE: +46 8 50 55 83 69
UK: +44 333 300 92 68
US: +1 631 913 1422, PIN: 46897527#

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Isofols hemsida i efterhand: https://isofolmedical.com/sv/bolagspresentationer/.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 13:30.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som utvecklar och förbättrar nuvarande behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande stan-dardbehandlingarna med cytostatika. Isofol är fokuserat på att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försöker förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen