Internationella externa experter

Internationella externa experter

Isofol utvecklar just nu en innovativ, effektiv och säker läkemedelskandidat mot kolorektalcancer. Bolaget samarbetar med världsledande experter för att stärka Isofols kliniska utveckling. Nedan internationella experter är även medlemmar i Scientific Advisory Board.

Senast updpaterad 2022-07-06