Videointervju med CEO Anders Rabbe från Redeye investerarevent

Videointervju med CEO Anders Rabbe
Anders Rabbe, CEO för Isofol Medical, berättar om behandlingsfältet inom kolorektalcancer och designen inför bolagets registreringsgrundande studie. Intervjuar gör Redeyes Life Science-analytiker Arvid Necander.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin
Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av cellgiftet  5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R] -5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)
Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom onkologi som utvecklar arfolitixorin, avsedd främst för behandling av avancerad kolorektal cancer och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen