Intervju med Isofols styrelseordförande i Dagens Industris bilaga ”Life Science”

”Nytt cancerläkemedel gör att cellgifter blir effektivare”

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen med 1,8 miljoner människor som drabbas årligen. Det är få som botas, så här finns ett stort medicinskt behov. Läs mer om Isofols möjligheter att göra skillnad för vården och förbättra behandlingen för patienter med spridd kolorektal cancer i artikeln. Här belyses också att de första patienterna har inkluderats i Isofols fas 3 AGENT-studie samt att det finns ett stort internationellt intresse att delta i studien med läkemedelkandidaten arfolitixorin.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas 3-studie. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av de brett använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att bli utöka sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

För mer information, vänligen kontakta

Rulla till toppen