Investerarrelationer

Investerarrelationer

Vd-kommentar, 11 november 2022

“AGENT-studien visade varken på något kliniskt eller affärsmässigt värde”

Givet det låga kliniska och affärsmässiga värdet av AGENT-studiens resultat för Isofol, inledde vi under kvartalet arbetet med att stänga ner studien. Detta måste ske i linje med gällande etiska aspekter och regulatoriska krav. Detta arbete är omfattande och kommer därför att kräva både tid och resurser under hösten 2022 och början av 2023. Dessutom genomför vi aktiva åtgärder för att minska kostnaderna och därmed värna om bolagets finansiella ställning, den allra viktigaste prioriteringen utöver att hitta eventuella positiva tecken i studiedata och att slutföra studien”, säger vd Ulf Jungnelius.

Ulf Jungnelius

Ulf Jungnelius, vd

Senaste rapporter och presentationer

SE HUR ARFOLITIXORIN
FUNGERAR I CANCER CELLER

Läs mer om AGENT-studien

Är du investerare, kan du läsa mer AGENT-studiens bakgrund, effektmått, interimanalys, m.m. här

Läs mer

Senast updpaterad 2022-11-11