Investerarrelationer

Investerarrelationer

Vd-kommentar, första kvartalet 2022

“Grunden lagt inför ett spännande halvår”

Under första kvartalet har Isofol genomfört många avgörande och viktiga aktiviteter för att lägga grunden för presentationen av kommande studieresultat i AGENT-studien. I och med att vi har passerat den brytpunkt som möjliggör att analysprocessen av studiedata kan påbörjas ser vi flera milstolpar framför oss, presentation av top-line data och senare även final data”, säger vd Ulf Jungnelius.

Ulf Jungnelius

Ulf Jungnelius, vd

SE HUR ARFOLITIXORIN
FUNGERAR I CANCER CELLER

Läs mer om AGENT-studien

Är du investerare, kan du läsa mer AGENT-studiens bakgrund, effektmått, interimanalys, m.m. här

Läs mer

Senast updpaterad 2022-08-04