Grundare och senior rådgivare

Isofol grundades år 2008 baserat på ett forskarsamarbete mellan professor Bengt Gustavsson och Merck & Cie, världens ledande tillverkare av folatbaserade terapier. År 1978 upptäckte forskarlaget att den folatbaserade behandlingen leukovorin (LV) signifikant ökade effekten av den cytostatiska antimetaboliten fluorouracil (5-FU). Upptäckten har senare lett till att kombinationen 5-FU/LV nu utgör grundstommen för behandlingen av kolorektalcancer.

Genetisk förmåga

Professor Gustavsson formulerade hypotesen att orsaken till att endast ett fåtal av hans patienter svarade fullt ut på leukovorin-behandlingen var deras minskade genetiska förmåga att effektivt använda viktiga enzymer involverade i folatmetabolismen.

Isofol grundades

För att bekräfta den ursprungliga hypotesen, designades ett utvecklingsprogram där den aktiva substansen av arfolitixorin kunde prövas kliniskt. Programmet var kostsamt och för att finansiera utvecklingen samt möjliggöra en eventuell kommersialisering grundades Isofol Medical AB av professor Gustavsson och Yield Life Science (publ) AB. Bolagets aktie handlas idag på Nasdaq Stockholm huvudlista i Mid Cap-segmentet.

Professor Gustavsson är nu senior rådgivare för Isofol när det gäller forskning kring folater.

Senast updpaterad 2022-12-07

Scroll to Top