Isofol grundades

DREV FRAM
UTVECKLINGEN AV ARFOLITIXORIN

Forskarsamarbete

Isofol Medical AB grundades år 2008 baserat på ett forskarsamarbete mellan professor Bengt Gustavsson och Merck & Cie, världens ledande tillverkare av folatbaserade terapier. År 1978 upptäckte forskarlaget att den folatbaserade behandlingen leukovorin (LV) signifikant ökade effekten av den cytostatiska antimetaboliten fluorouracil (5-FU). Upptäckten har senare lett till att kombinationen 5-FU/LV nu utgör grundstommen för behandlingen av kolorektalcancer.

Genetisk förmåga

Professor Gustavsson formulerade hypotesen att orsaken till att endast ett fåtal av hans patienter svarade fullt ut på leukovorin-behandlingen var deras minskade genetiska förmåga att effektivt använda viktiga enzymer involverade i folatmetabolismen. Även om många bedömde det som omöjligt lyckades Merck & Cie äntligen efter långvarig omfattande forskning att producera den naturidentiska folaten [6R] -5,10-metylen-tetrahydrofolinsyra ([6R] -MTHF) i en ren och stabil form som ett hemisulfatsalt. Till skillnad från leukovorin behöver [6R] -MTHF ingen metabolisk aktivering och kan direkt användas som en potent modulator för 5-FU-aktivitet. Den aktiva ingrediensen [6R]-MTHF är det som utgör arfolitixorin.

Isofol grundades

För att bekräfta den ursprungliga hypotesen, designades ett utvecklingsprogram där den aktiva substansen av arfolitixorin kunde prövas kliniskt. Programmet var kostsamt och för att finansiera utvecklingen samt möjliggöra en eventuell kommersialisering grundades Isofol Medical AB. Grundarna då var professor Gustavsson och Yield Life Science (publ) AB och företaget har sedan 2008 fått nya aktieägare i hopp om att realisera visionen om att förbättra effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Professor Gustavsson är nu senior rådgivare för Isofol när det gäller forskning kring folater.

AGENT-studien

Isofol gavs möjligheten att starta en global, pivotal fas III studie, AGENT, i första linjens behandling av kolorektalcancer för att ersätta prodrogen leukovorin med arfolitixorin. Vi ser detta som första steget i att ersätta 5-FU baserade standardbehandlingar med arfolitixorin. Vi har dessutom möjlighet till att föreslå studier även vid andra- och tredje linjens behandling av kolorektalcancer samt till andra cancertyper såsom bukspottkörtel- och magsäckscancer. Denna strategi kommer att signifikant öka värdet på vår affärsplan.