Isofol har deltagit i podcasten ”Empowered patient podcast”

För att hedra Världscancerdagen den 4 februari vill vi dela en podcast där Anders Rabbe, VD för Isofol, intervjuas av Karen Jagoda, värd för Empowered Patient Podcast. Under samtalet lyfter Anders fram det stora behovet av nya behandlingar för avancerad kolorektal cancer och hur Isofol utvecklar arfolitixorin för att hjälpa patienter med denna förödande sjukdom.

 

Lyssna på podcasten via vår hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas 3-studie. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av de brett använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin,  till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att bli utöka sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.