Isofol justerar starttiden för det livesända FoU-eventet den 20 juni till kl. 14.00

GÖTEBORG, Sverige, 17 juni 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) meddelar idag att bolaget senarelägger starten av det livesända FoU-eventet den 20 juni till klockan 14.00. Eventet vänder sig till investerare, analytiker och media med efterföljande frågestund som meddelades den 14 juni.

Eventet har rönt stort intresse och bolaget vill härmed göra ett förtydligande angående eventet. Redovisning av top-line resultat kommer inte att ske under eventet utan den tidsplan som kommunicerades den 22 april i samband med att dataanalysen av AGENT-studien inleddes gäller fortfarande. I april bedömde bolaget att det skulle ta två till fyra månader från att analysen inleddes till att top-line resultat kan redovisas. Isofol kan nu precisera att resultaten kommer att presenteras under den senare delen av detta intervall.

Agenda för FoU-evenemanget

  • AGENT-studien – studiedesign, patientpopulation, effektmått och en uppdatering inklusive aktuell status för studien och kommande top-line-resultat
  • Det medicinska behovet för patienter med kolorektalcancer
  • Det nuvarande behandlingslandskapet för kolorektalcancer och den kliniska användningen av nuvarande behandlingar
  • Kliniska, regulatoriska och market access-krav för att introducera nya behandlingar för kolorektalcancer
  • Frågor & svar

Frågor kan ställas före evenemanget genom att skicka ett e-postmeddelande till info@isofolmedical.com eller via chattfunktionen under webbsändningen. Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Isofols hemsida i efterhand.

Datum och tid
20 juni 2022, kl. 14.00-15.30

Länk till webcast
https://financialhearings.com/event/44423

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E­post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022 kl. 15.20.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen