Isofol meddelar att ett abstrakt rörande genetikens inverkan på behandlingsprognos vid CRC-behandling skall presenteras vid ASCO 2018

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstrakt rörande korrelation mellan expressionsnivåer av folatrelaterade gener utryckta i tumörer och behandlingsresultatet i form av progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter drabbade av metastaserad kolorektalcancer (mCRC) behandlade med 5-FU / folatbaserad terapi har godkänts för presentation vid ASCO 2018. Den vetenskapliga konferensen går av stapeln den 1-5 juni i Chicago, USA. Abstraktet beskriver resultat från en studie som mäter genuttryck, vilken är utförd av akademiska forskare som samarbetar med Isofol.

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstrakt har godkänts för presentation på årets möte av American Society of Clinical Oncology (ASCO). Den vetenskapliga konferensen kommer att äga rum den 1-5 juni i Chicago och är sommarens epicentrum för den senaste forskningen och utvecklingen inom onkologiområdet. I tillägg till publiceringen av abstraktet kommer Isofols kliniska ledningsgrupp att hålla arbetsmöten, framför allt med amerikanska prövare i den registreringsgrundande studien ISO-CC-007 för arfolitixorin vid behandling av metastaserad kolorektalcancer.

Vi är glada och tacksamma över att abstraktet kommer publiceras. Det är viktiga data som beskriver relationen mellan uttrycksnivåer av folatrelaterade gener och progressionsfri överlevnad (PFS) i tumörer från patienter med metastaserande CRC (mCRC). Vår hypotes är att arfolitixorin skall vara verksamt för alla patienter oavsett genetisk förmåga att omvandla och aktivera folater, och resultaten från studien ger därmed en fingervisning om vad vi kan vänta oss i den kommande registreringsgrundande studien som kommer att startas i sommar i samma patientpopulation (mCRC)”säger Karin Ganlöv, CMO för Isofol Medical.

Abstraktet kommer att offentliggöras av ASCO den 15 maj, kl 17.00 EDT.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
Email: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin
Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R] -5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)
Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom onkologi som utvecklar arfolitixorin, avsedd främst för behandling av avancerad kolorektal cancer och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofolmedical.com