Isofol Medical AB (publ) har tagit del av resultatet från Modelle 001-studien

GÖTEBORG, Sverige, 5 oktober 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolaget har tagit del av resultatet från den prövarinitierade studien Modelle 001.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Som tidigare informerats har Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Norrlands Universitetssjukhus genomfört en prövarinitierad akademisk studie, Modelle 001. Studien omfattade 30 patienter och leddes av dr Helena Taflin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Syftet med studien var att i detalj undersöka vilken effekt olika folater (arfolitixorin/leukovorin) hade i kombination med 5-FU på patienter med kolorektalcancer som metastaserat till levern.

Forskargruppen presenterade finala studieresultat på "Folate Receptor Society’s 8th International Symposium on Folate Biology and Therapeutics" i New York den 4 oktober 2023. Abstraktet är publicerat via Sahlgrenska Universitetssjukhus:
https://www.gu.se/sites/default/files/2023-10/Abstract%20%20FRS%20meeting%20H%20Taflin1_0.pdf

Detta är en prövarinitierad akademisk studie där huvudsyftet var att studera effekten av olika folater på inhibitionen av enzymet thymidylate synthase (TS) i tumören, i det här fallet levermetastaser, där en ny metod har använts och som behöver valideras. Inga kliniska parametrar vad gäller effekt har studerats då det endast var en dos som gavs till det begränsade antalet patienter som ingick i studien. Vi ser resultatet som ett möjligt komplement till vår tidigare genomförda farmakodynamik (PD)- och farmakokinetik (PK)-studie från 2015, där samma forskargrupp var involverad, dock behöver vi kvalitetsgranska materialet när en studierapport föreligger”, säger tf verkställande direktör Roger Tell.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Roger Tell, tf verkställande direktör
E-post:
roger.tell@isofolmedical.com
Telefon: 0760-29 39 11

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2023 kl. 15.30.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen