Isofol stärker ledningsgruppen och utnämner Roger Tell, MD, PhD, till Chief Scientific Officer och Senior Vice President of Clinical Development

Göteborg, Sverige, 19 november, 2018 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag rekryteringen av Roger Tell, M.D., Ph.D. som Chief Scientific Officer (CSO) och Senior Vice President (SVP) för klinisk utveckling. Dr. Tell har mer än ett decenniums erfarenhet som klinisk onkolog och har haft ledande och rådgivande befattningar hos Eli Lilly, AstraZeneca, Merck, Servier och Aprea Therapeutics. I sin roll som CSO kommer Dr. Tell att ansvara för vetenskaplig forskning och teknisk verksamhet för Isofol. Dr. Tell kommer även att vara involverad i strategi och utveckling av det kliniska programmet för Isofols ledande produktkandidat, arfolitixorin, som nu går in i en global pivotal fas 3 klinisk studie.

Roger Tell, kommenterade: ”Jag är stolt över att ansluta till Isofol vid en så spännande tid för företaget. Starten av en global klinisk fas 3-studie är en viktig milstolpe. Jag ser fram emot att vara djupt involverad i denna process och säkerställa att vi noggrant utvecklar arfolitixorin-programmet för en möjlig kommersialisering och för att bidra till att öka effektiviteten av kemoterapi för kolorektal cancer, en sjukdom med ett stort medicinskt behov”.

”Vi är mycket glada över att Roger ansluter till Isofol,” tillade Anders Rabbe, VD för Isofol. ”Hans breda bakgrund inom medicinsk onkologi utöver betydande erfarenhet inom biopharmaindustrin, kommer att stärka vår ledningsgrupp och bolaget i stort. Vi kommer även att kunna dra nytta av hans vägledning när vi nu lägger grunden för den globala kliniska fas 3-studien för arfolitixorin och för våra pågående forsknings- och utvecklingsinitiativ i framtiden”.

Dr. Tell har lång erfarenhet som praktiserande läkare inom onkologi samt som rådgivare till ett antal biopharma-företag. Han tog sin medicinska examen vid Karolinska Institutet 1998, följt av en doktorsexamen (Ph.D.) i onkologi och experimentell onkologi 2004, även detta vid Karolinska Institutet. Efter praktiserande inom onkologi arbetade han som medicinsk rådgivare inom onkologi för Eli Lilly i Sverige. Dr. Tell hade sedan en befattning som nordisk medicinsk chef för onkologi, infektion och vaccin för Astra Zeneca och kombinerade detta som biträdande professor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet. Dr. Tell återvände sedan till Karolinska Universitetssjukhuset som biträdande överläkare för huvudsakligen lungcancer och verkade som huvudforskare vid flera fas 1-3 studier. Dr. Tell har även arbetat som medicinsk rådgivare för Merck och som projektdirektör för Institut de Recherches Internationales Servier (IRIS) i Paris. Dr Tell har för närvarande positionen som VP för klinisk utveckling hos Aprea Therapeutics och kommer att påbörja sin roll som Isofols Chief Scientific Officer (CSO) och Senior Vice President (SVP) för klinisk utveckling den 1 februari 2019. 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB (publ)
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin, [6R]-5,10-methylenetetra-hydrofolat är den aktiva metaboliten i de brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofolmedical.com

För mer information, vänligen kontakta

Dokument

Rulla till toppen