2019-09-11

Isofol tillkännager att ett abstrakt har accepterats för presentation vid ESMO 2019

Göteborg, Sverige, 12 september 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelade idag att ett abstrakt som belyser studiedesignen av bolagets pågående registreringsgrundande kliniska studie, AGENT (ISO-CC-007), i metastaserad kolorektal cancer (mCRC) kommer att presenteras vid European Society for Medical Oncology (ESMO), Europas ledande medicinska cancerkongress som i år hålls mellan 27 september – 1 oktober 2019, i Barcelona, Spanien.

Dr. Roger Tell, medicinsk chef för Isofol, kommenterar: ”Abstraktet kommer att presenteras som en poster och kommer att innehålla designen och genomförande av AGENT-studien. Studien utvärderar effekten av arfolitixorin, i kombination med andra läkemedel, jämfört med nuvarande standardbehandling för patienter med mCRC. AGENT-studien är viktig eftersom få nya läkemedel har introducerats för behandling av mCRC under det senaste decenniet, framförallt i första linjens behandling. Med de preliminärt lovande resultaten vi har sett med arfolitixorin i vår pågående fas 1/2-studie (ISO-CC-005), ser vi fram emot att presentera vårt kliniska utvecklingsprogram med arfolitixorin på årets ESMO-kongress”.

AGENT-studien är en randomiserad fas III studie som utvärderar arfolitixorin som nytt läkemedel för behandling av mCRC i första linjens behandling. Rekrytering av patienter till studien pågår för närvarande på 70 sjukhus globalt.

Dr. Josep Tabernero, chef för Medical Oncology Department på Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus och chef för Vall d’Hebron Institute of Oncology, är studiens koordinerande huvudprövare och Dr. Heinz-Josef Lenz, Co-Leader, Gastrointestinal Cancers Program, University of Southern California Norris Comprehensive Cancer Center, Los Angeles, USA, är huvudprövare i Nordamerika.

ESMO är den största onkologikonferensen i Europa och cirka 25 000 kliniker, forskare och representanter från läkemedels- och bioteknologisektorn deltar på konferensen.

Postern kommer att publiceras online på ESMOs hemsida den 23 september 2019 och kommer att presenteras på plats den 29 september 2019 i posterområdet, hall 4.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)

Roger Tell, SVP, Chief Medical Officer
E­post: roger.tell@isofolmedical.com
Phone: +46 (0) 760 293 911

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: +46 (0)8 528 003 99

Om Arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com