Isofol utnämner Roger Tell till Chief Medical Officer (CMO)

Göteborg, Sverige, 15 augusti, 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag utnämningen av Roger Tell, M.D., Ph.D. som Chief Medical Officer (CMO). Roger kommer även att behålla sina tidigare ansvarsområden som Chief Scientific Officer (CSO) och Senior Vice President (SVP) för klinisk utveckling. Tidigare CMO, Karin Ganlöv, M.D., övergår till en ny roll som Senior Medical Director.

Denna ansvarsövergång är en del av nästa steg i utvecklingen av Isofols ledningsgrupp där Rogers expertis inom medicinsk onkologi och klinisk läkemedelsutveckling är viktig inför det skede bolaget nu går in i. När det kliniska utvecklingsprogrammet med arfolitixorin nu fortskrider kommer Rogers vägledning och branscherfarenhet att spela en viktig roll i våra ansträngningar för att säkerställa att vårt kliniska program når de mål vi satt upp. Karin Ganlöv kommer i sin nya roll som Senior Medical Director framöver att fokusera på säkerhetuppföljning av kliniska data och bolagets regulatoriska process med myndigheter.

”Jag ser fram emot att axla rollen som CMO och fortsätta att bygga upp företagets rykte som ledande inom utveckling av behandlingsalternativ vid avancerad kolorektalcancer. Tillsammans med Isofols kliniska team fortsätter vi nu att stärka samarbetet med våra externa partners för att generera ytterligare data om arfolitixorin, samtidigt som de har en betydande inverkan för patienter.” säger Roger Tell.

Anders Rabbe, verkställande direktör på Isofol, tillade: ”Detta är ett viktigt steg framåt för Isofol och vår ambition att ta vår läkemedelskandidat arfolitixorin till marknaden. Vi är tacksamma för det arbete som både Roger och Karin har gjort för oss hittills och jag ser fram emot att jobba vidare med dem i deras nya roller. Då fas III-studien AGENT nu intensifieras, kommer Rogers kunskaper inom onkologi och läkemedelsutveckling att spela en viktig roll i våra ansträngningar att förbättra livet för patienter med avancerad kolorektalcancer.”

Roger Tell började på Isofol i februari 2019 och kom då närmast från Aprea Therapeutics AB, där han var vice president (VP) för klinisk utveckling och därmed övervakade alla kliniska och medicinska funktioner i företaget. Dessförinnan var han ansvarig för ett läkemedelsprogram hos det franska läkemedelsföretaget Servier Oncology i Paris. Roger har lång erfarenhet som praktiserande läkare inom onkologi, som huvudforskare vid flera fas I-III studier samt som rådgivare till ett antal biotech- och läkemedelsbolag. Roger tog sin medicinska läkarexamen vid Karolinska Institutet 1998, följt av en doktorsexamen (Ph.D.) i onkologi och experimentell onkologi 2004, även detta vid Karolinska Institutet, samt en specialistläkarexamen i onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset 2006. Roger har även arbetat som nordisk medicinsk rådgivare och chef inom onkologi för Eli Lilly, Astra Zeneca samt Merck Serono. Han har dessutom kombinerat detta med rollen som biträdande professor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet, där han fortfarande är anknuten till en forskargrupp ledd av professor Rolf Kiessling.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: +46 (0)8 528 003 99

Om Arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

För mer information, vänligen kontakta

Dokument

Rulla till toppen