jan-eric österlund

Civilingenjör, MBA/Styrelseledamot

Jan-Eric Österlund har under större delen av sitt yrkesliv arbetat inom private equity och management buy-outs, med fokus på life science-branschen. Han har varit styrelseledamot eller styrelseordförande i börsnoterade företag i USA, Kanada, Schweiz och Sverige och i ett stort antal privata företag inom life science-, finans-, massa och pappers- och verkstadsindustrin. Jan-Eric är numera styrelseledamot i Dicot AB, ett life-science bolag noterat på Spotlight. Han är bosatt i England.

Uppdrag: Styrelseordförande

Invald: Januari 2024 (tidigare 2023, 2012–2018)

Födelseår: 1945

Innehav: 640 000 aktier*

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 4 januari 2024.

Senast uppdaterad 2024-01-18

Rulla till toppen