Jonas Pedersén

B.Sc., Ph.D., MBA / Styrelseledamot

Jonas Pedersén har under sin karriär haft seniora rådgivande roller inom kommersialisering och konkurrensstrategier åt ett flertal av de största globala läkemedelsföretagen. Han har varit CEO för Deallus, en internationell managementkonsultfirma inom life science-industrin där han fortfarande är delägare. Han har dessutom innehaft befattningar som chef för Competitive Intelligence på Amgen, Research Intelligence Manager Therapy Area Pain Control på AstraZeneca R&D samt som professor/biträdande chef vid avdelningen för belastningsskador på Arbetslivsinstitutet.

Uppdrag: Styrelseledamot

Invald: Februari 2023

Födelseår: 1969

Innehav: 175 000 aktier*

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 30 september 2023.

Senast uppdaterad 2023-11-22

Rulla till toppen