Kliniskt- och regulatoriskt utskott

Kliniskt- och regulatoriskt utskott

Kliniskt- och regulatoriskt utskott utses inom styrelsen och behandlar frågor avseende bolagets kliniska utvecklingsplan och kliniska studier för arfolitixorin samt regulatoriska frågor med myndigheter.

Utskottet består av Ulf Jungnelius ordförande för utskottet, Alain Herrera och Bengt Gustavsson. Sten Nilsson är adjungerad till utskottet.

Utskottet har följande huvudsakliga ansvarsområden:

  • Att stödja bolagets ledning i övervakning av pågående kliniska studier.
  • Att komma med förslag till nya kliniska studier och forskning som stöder bolagets utveckling av arfolitixorin.
  • Att vara delaktig i utvärdering av dokumentation i interaktioner med regulatoriska myndigheter.
  • Att stödja bolagets ledning i utvärdering av patientdata.