Kolorektalcancer

KOLOREKTALCANCER

Kolorektalcancer startar i tjocktarmen (kolon) eller ändtarmen (rektum). Sjukdomen är vanligast vid hög ålder. eller på grund Riskhöjande livsstilsfaktorer såsom låg fysisk aktivitet, övervikt, högt intag av rött eller processat kött samt rökning ökar risken för kolorektalcancer. Några av sjukdomsfallen beror på underliggande genetiska sjukdomar. Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor, och är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall.

ALLA MARKNADSGODKÄNDA FOLATBASERADE LÄKEMEDEL ÄR SÅ KALLADE PRODROGER, DE KRÄVER OMVANDLING I KROPPEN FÖR ATT GE KLINISK EFFEKT.

Grundstommen för den vanligaste behandlingen av kolorektalcancer är en kombination mellan 5-fluorouracil (5-FU) och folat (leukovorin eller levoleukovorin). 5-FU blockerar enzymet thymidylatsyntas (TS), ett enzym som är helt nödvändigt för DNA syntes (vilket är nödvändigt för celldelning). Folater ökar effekten av 5-FU genom att göra blockeringen av TS blockeringen starkare. Kliniskt visar det sig på så sätt att andelen patienter vars tumörer krymper efter enbart 5-FU behandling är c:a 10%, om man lägger till folater ökar andelen som svarar på behandlingen istället c:a 30 %. Av detta skäl ingår folater i nästan alla behandlingskombinationer vid kolorektalcancer (t.ex. FOLFOX, FOLFIRI, 5-FU/LV).

ARFOLITIXORIN – INGEN PRODROG – INGEN OMVANDLING KRÄVS FÖR EFFEKT

Arfolitixorin innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Genom att isolera och lyckas producera den aktiva metaboliten har Isofol skapat en unik produkt som inte kräver att patienter har ett visst genuttryck för att fungera optimalt. Av samma skäl har möjlighet att ersätta all folatbaserad behandling som används kliniskt vid behandling av kolorektalcancer idag.

Farmakokinetiska och farmakodynamiska utvärderingar arfolitixorin (Modufolin®) i plasma, tumör- och närliggande slemhinna i patienter med koloncancer stödjer rationalen för arfolitixoring och dess fördelar.

Methylene THF ([6R]-MTHF) levels in Mucosa
Methylene THF ([6R]-MTHF) levels in Tumor
Betydligt högre koncentrationer av metylen-tetrahydrofolat observerades i tumörvävnad efter två ekvimolära dosnivåer av arfolitixorin (Modufolin®) än efter levoleukovorinadministrering, för att testade doser (variansanalys, P = 0,0017).

Alla dagens marknadsgodkända folatbaserade läkemedel, såsom leukovorin, kräver att kroppen enymatiskt omvandlar dessa till den aktiva metabolit som står för den kliniska effekten. Den aktiva substansen i arfolitixorin (Modufolin®) är den biologiskt aktiva metaboliten.

Resultat från en genexpressionsstudie visar en tydlig korrelation mellan uttrycksnivåer av gener som är involverade vid denna flerstegsaktivering, hos patienter med metastaserad kolorektalcancer, och antalet överlevande patienter efter behandling med 5-FU/LV.
  • Efter sex månader, kunde en statistisk sannolikhet för överlevnad hos patienter med lågt genuttryck bestämmas till 50% medan patienter med högt genuttryck istället var 67%. Resultatet indikerar att patienter med högt genuttryck har 33% högre sannolikhet att överleva.
  • Samma bedömning efter arton månader indikerade en statistisk sannolikhet för överlevnad hos patienter med lågt genuttryck till 15% och hela 35% för patienter med höga uttrycksnivåer. Resultatet innebär att patienter med högt genuttryck därför hade över 100% högre sannolikhet att överleva.
Dessa resultat visar att sannolikheten för att överleva tre år är 30% högre hos patienter med högt genuttryck, av de gener som är involverade vid flerstegsaktiveringen, än de med låga uttrycksnivåer.

 

surv_years