mats franzén

M.Sc., BBA / Styrelseordförande

Mats Franzén är entreprenör och investerare med lång erfarenhet av företagande och ledande roller inom främst IT-branschen. Han har varit affärsområdesansvarig på Nordlo, CEO på Zetup, Business Area Manager på Semcon Sweden, CEO på Semcon IT Solutions, Marketing Operations Manager på IBM Nordics, Business Partner Manager på IBM Sweden och Business Partner Account Manager på IBM. Han sitter nu i styrelsen för Nordlo-koncernen och en rad mindre bolag inom olika branscher.

Uppdrag: Styrelseordförande

Invald: Februari 2023

Födelseår: 1959

Innehav: 5 952 393 aktier*

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 30 september 2023.

Senast uppdaterad 2023-11-22

Rulla till toppen