Bolagshändelse

Isofols japanska partner Solasia har beslutat att intensifiera sitt engagemang i den kliniska utvecklingen av arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 19 mars 2024 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Isofol”), meddelar i dag att bolagets samarbetspartner, det japanska läkemedelsbolaget Solasia Pharma K.K. (”Solasia”), har bekräftat sitt fortsatta starka engagemang i utvecklingen av arfolitixorin. Solasia kommer att bidra med sin expertis och delta i arbetet med att utforma detaljerna i det kliniska […]

Isofols japanska partner Solasia har beslutat att intensifiera sitt engagemang i den kliniska utvecklingen av arfolitixorin Read More »

Isofol presenterar en klinisk utvecklingsplan för arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 19 mars 2024 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Isofol”), presenterar i dag bolagets fortsatta strategi och kliniska utvecklingsprogram för läkemedelskandidaten arfolitixorin. Styrelsen och ledningen har tillsammans med externa experter utvärderat tillgängliga data för arfolitixorin och beslutat att genomföra en klinisk fas I/II-studie i syfte att dokumentera effekten och säkerheten av

Isofol presenterar en klinisk utvecklingsplan för arfolitixorin Read More »

Styrelsen i Isofol meddelar sin inställning till minoritetsaktieägares förslag inför extra bolagsstämma

GÖTEBORG, Sverige, 13 december 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets samtliga styrelseledamöter kommer att lämna sina respektive uppdrag om Jan-Eric Österlund väljs in som ny ledamot vid den kommande extra bolagsstämma som sammankallats på begäran av en grupp minoritetsaktieägare. Efter begäran från en grupp aktieägare med ett sammanlagt

Styrelsen i Isofol meddelar sin inställning till minoritetsaktieägares förslag inför extra bolagsstämma Read More »

Isofol Medical AB (publ) offentliggör prospekt och ny finansiell information i samband med notering på Nasdaq Stockholm

GÖTEBORG, Sverige, 18 oktober 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), (”Isofol” eller ”Bolaget”), tillkännagav idag att prospektet som upprättats av Bolaget i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, uppdaterad finansiell information per den 31

Isofol Medical AB (publ) offentliggör prospekt och ny finansiell information i samband med notering på Nasdaq Stockholm Read More »

Isofol tillförs 500 miljoner kronor genom övertecknad företrädesemission och utnyttjad övertilldelningsoption

GÖTEBORG, Sverige, 14 juni 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som avslutades den 10 juni 2021, var övertecknad. Mot bakgrund av den höga efterfrågan från strategiska investerare genomförs en riktad nyemission av aktier

Isofol tillförs 500 miljoner kronor genom övertecknad företrädesemission och utnyttjad övertilldelningsoption Read More »

Isofol offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 400 miljoner kronor

GÖTEBORG, Sverige, 25 maj 2021 – Styrelsen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”), beslutade den 18 maj 2021 om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 62 524 474 aktier (”Företrädesemissionen”). Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 400 miljoner kronor

Isofol offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 400 miljoner kronor Read More »

Styrelsen i Isofol har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor

GÖTEBORG, Sverige, 18 maj 2021 – Styrelsen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”), har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagstämman den 14 maj 2021, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 62 524 474

Styrelsen i Isofol har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor Read More »

Isofol meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor och en potentiell övertilldelningsoption om upp till cirka 100 miljoner kronor

GÖTEBORG, Sverige, 28 april 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar härmed att styrelsen har för avsikt att genomföra en nyemission av aktier om cirka 400 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). En extra bolagsstämma kommer att hållas omkring 14 maj 2021 (”extra bolagsstämman”) som

Isofol meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor och en potentiell övertilldelningsoption om upp till cirka 100 miljoner kronor Read More »

Isofols företrädesemission övertecknad

GÖTEBORG, Sverige, 3 juni 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) var övertecknad. Mot bakgrund av den höga efterfrågan från strategiska investerare genomförs en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om

Isofols företrädesemission övertecknad Read More »

Isofol offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 150 miljoner kronor

GÖTEBORG, Sverige, 14 maj 2020 – Styrelsen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”), beslutade den 7 maj 2020 att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 42 739 736 aktier (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka

Isofol offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 150 miljoner kronor Read More »

Rulla till toppen