VPML

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2023

GÖTEBORG, Sverige, 16 april 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. För mer information, vänligen kontaktaIsofol Medical AB (publ)Petter Segelman Lindqvist, verkställande direktörE-post: petter.s.lindqvist@isofolmedical.com Telefon: 0739-60 12 56 […]

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2023 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari–juni 2023

GÖTEBORG, Sverige, 22 augusti 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets halvårsrapport för januari–juni 2023 nu finns tillgänglig på bolaget hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Andra kvartalet april–juni 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (4 027) och övriga intäkter till 0 TSEK (0) Periodens

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari–juni 2023 Read More »

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2022

GÖTEBORG, Sverige, 6 april 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. För mer information, vänligen kontakta Isofol Medical AB (publ) Thomas Andersson, verkställande direktör E-post: thomas.andersson@isofolmedical.com Telefon: 0709-44

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2022 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari–juni 2022

GÖTEBORG, Sverige, 23 augusti 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets halvårsrapport för januari–juni 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Andra kvartalet april–juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 4 027 TSEK (7 333) och övriga intäkter till 0 TSEK (0)

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari–juni 2022 Read More »

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2021

GÖTEBORG, Sverige, 27 april 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com (https://isofolmedical.com/sv/finansiella-rapporter/). Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. För mer information, vänligen kontakta Isofol Medical AB (publ) Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör E­-post: jungnelius@isofolmedical.com

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2021 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2021

GÖTEBORG, Sverige, 24 augusti 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets halvårsrapport för januari–juni 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Andra kvartalet, april-juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 7 333 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0) Periodens resultat uppgick till -45

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2021 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2020

GÖTEBORG, Sverige, 21 augusti 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets halvårsrapport för januari–juni 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Andra kvartalet, april-juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0) Periodens resultat uppgick till -48 319

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2020 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2019

GÖTEBORG, Sverige, 22 augusti 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets halvårsrapport för januari–juni 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. ”Fas III-registreringsstudien AGENT för vår läkemedelskandidat arfolitixorin i kolorektalcancer pågår nu på drygt 70 sjukhus i USA, Kanada och Europa. Vår ambition är att nå

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2019 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2018

Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets halvårsrapport för januari – juni 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofol.se. Isofol halvarsrapport Q2 2018Isofol halvarsrapport Q2 2018Isofol halvarsrapport Q2 2018Isofol halvarsrapport Q2 2018Isofol halvarsrapport Q2 2018”Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, accepterar vår planerade studiestorlek om 440 patienter, vår övergripande statistiska plan samt att studien har

Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2018 Read More »

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017

Isofol Medical AB meddelar idag att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2017 och bolagsstyrningsrapport för 2017 nu finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.isofol.se. Vid förfrågan kan årsredovisningen eller bolagsstyrningsrapporten för 2017 postas till de aktieägare och intressenter som är intresserad av det. För ytterligare information, är man varmt välkommen att kontakta bolaget per telefon: +46 (702)

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017 Read More »

Rulla till toppen