Q3

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari–september 2023

GÖTEBORG, Sverige, 10 november 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare. Tredje kvartalet juli–september 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (2 907) och övriga intäkter till 0 TSEK (0) Periodens resultat […]

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari–september 2023 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari–september 2022

GÖTEBORG, Sverige, 11 november 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Tredje kvartalet juli–september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 2 907 TSEK (5 154) och övriga intäkter till 0 TSEK (0)

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari–september 2022 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2021

GÖTEBORG, Sverige, 11 november 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Tredje kvartalet, juli – september 2021 Nettoomsättningen uppgick till 5 154 TSEK (18 439) och övriga intäkter till 0 TSEK (0) Periodens resultat uppgick till -51 026

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2021 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2020

GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Tredje kvartalet, juli – september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 18 439 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0) Periodens resultat uppgick

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2020 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019

GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. ”Patientrekryteringen för vår pågående AGENT-studie med arfolitixorin, pågår nu för fullt i både Nordamerika och Europa. Förberedelser pågår även för att kunna inkludera patienter i

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2018

Göteborg, Sverige, 23 november, 2018 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar idag att bolagets delårsrapport för januari – september 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Isofol har under perioden gjort betydande framsteg i utvecklingen av arfolitixorin och i november initierades den pivotala studien, ISO-CC-007 (AGENT) som skall ligga

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2018 Read More »

Delårsrapport januari – september 2017

Isofol Medical AB (publ; First North Premier: ISOFOL), ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom, presenterade idag sin delårsrapport för perioden januari till september 2017 och gav en generell uppdatering av väsentliga händelser Tredje kvartalet (juli – september) 2017 Nettoomsättningen

Delårsrapport januari – september 2017 Read More »

Rulla till toppen