Nyheter

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2023

GÖTEBORG, Sverige, 16 april 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. För mer information, vänligen kontaktaIsofol Medical AB (publ)Petter Segelman Lindqvist, verkställande direktörE-post: petter.s.lindqvist@isofolmedical.com Telefon: 0739-60 12 56 […]

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2023 Read More »

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2024 i Isofol Medical AB (publ)

Göteborg, Sverige, 5 april 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024. Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare. Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, kallas härmed

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2024 i Isofol Medical AB (publ) Read More »

Isofols japanska partner Solasia har beslutat att intensifiera sitt engagemang i den kliniska utvecklingen av arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 19 mars 2024 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Isofol”), meddelar i dag att bolagets samarbetspartner, det japanska läkemedelsbolaget Solasia Pharma K.K. (”Solasia”), har bekräftat sitt fortsatta starka engagemang i utvecklingen av arfolitixorin. Solasia kommer att bidra med sin expertis och delta i arbetet med att utforma detaljerna i det kliniska

Isofols japanska partner Solasia har beslutat att intensifiera sitt engagemang i den kliniska utvecklingen av arfolitixorin Read More »

Isofol presenterar en klinisk utvecklingsplan för arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 19 mars 2024 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Isofol”), presenterar i dag bolagets fortsatta strategi och kliniska utvecklingsprogram för läkemedelskandidaten arfolitixorin. Styrelsen och ledningen har tillsammans med externa experter utvärderat tillgängliga data för arfolitixorin och beslutat att genomföra en klinisk fas I/II-studie i syfte att dokumentera effekten och säkerheten av

Isofol presenterar en klinisk utvecklingsplan för arfolitixorin Read More »

Isofol bjuder in till investerarmöte den 19 mars

GÖTEBORG, Sverige, 1 mars 2024 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Isofol”), bjuder in investerare och aktieägare till ett investerarmöte för att presentera bolagets strategi och kliniska utvecklingsprogram för läkemedelskandidaten arfolitixorin. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Isofol bjuder in till ett investerarmöte där styrelse och ledning kommer att presentera strategin

Isofol bjuder in till investerarmöte den 19 mars Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2023

GÖTEBORG, Sverige, 20 februari 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets bokslutskommuniké för januari–december 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Fjärde kvartalet, oktober – december 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (1 857) och övriga intäkter till 0 TSEK

Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2023 Read More »

Styrelsen i Isofol inleder planeringen av kliniska studier och kommer att annonsera en strategisk utvecklingsplan den 19 mars

GÖTEBORG, 14 februari 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), bedriver sedan den nya styrelsen och ledningen tillträdde i januari ett intensivt strategiarbete. Styrelsen har idag beslutat att förbereda ett nytt utvecklingsprogram för arfolitixorin, med målet att så snart som möjligt inleda nya kliniska studier. Bolaget ämnar presentera detaljer i den strategiska inriktningen

Styrelsen i Isofol inleder planeringen av kliniska studier och kommer att annonsera en strategisk utvecklingsplan den 19 mars Read More »

Isofol utser Magnus Hurst till ny Chief Financial Officer

GÖTEBORG, Sverige, 10 januari 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolaget har utsett Magnus Hurst till ny Chief Financial Officer. Han har bred finansiell erfarenhet och tillträder positionen omgående. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Magnus Hurst har lång erfarenhet från finansiella roller på företag som SAS

Isofol utser Magnus Hurst till ny Chief Financial Officer Read More »

Isofol utser Petter Segelman Lindqvist till ny verkställande direktör

GÖTEBORG, Sverige, 9 januari 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Petter Segelman Lindqvist till ny verkställande direktör. Han har omfattande erfarenhet från ledande positioner inom ett flertal internationella läkemedelsföretag och tillträder positionen med omedelbar verkan. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Petter Segelman

Isofol utser Petter Segelman Lindqvist till ny verkställande direktör Read More »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 4 januari 2024

GÖTEBORG, Sverige, 4 januari 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets extra bolagsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Val av styrelse och styrelseordförande, fastställande av styrelsearvode Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter. Stämman

Kommuniké från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 4 januari 2024 Read More »

Rulla till toppen