MFN News Items

Isofol meddelar att nya prekliniska data stöder den tidigare annonserade kliniska utvecklingsplanen för arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 16 juli 2024 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) meddelar i dag resultat från två prekliniska studier som styrker dos-responsförhållandet för arfolitixorin. Dessa positiva data stärker ytterligare hypotesen bakom utformningen av den kliniska fas Ib/II-studie i patienter med kolorektalcancer som Isofol planerar att genomföra i samarbete med ett av Europas ledande […]

Isofol meddelar att nya prekliniska data stöder den tidigare annonserade kliniska utvecklingsplanen för arfolitixorin Read More »

Isofol meddelar att en post hoc-analys per protokoll av AGENT-studien ger ytterligare stöd för arfolitixorins fortsatta kliniska utveckling

GÖTEBORG, Sverige, 5 juli 2024 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) meddelar i dag att en extern expertkommitté har genomfört en post hoc-analys per protokoll av den kliniska fas III-studien AGENT som visar nya resultat till arfolitixorins fördel. Dessa positiva data, tillsammans med slutsatser från tidigare genomförda studier och analyser, stärker utsikterna för

Isofol meddelar att en post hoc-analys per protokoll av AGENT-studien ger ytterligare stöd för arfolitixorins fortsatta kliniska utveckling Read More »

Isofols Chief Financial Officer lämnar bolaget

GÖTEBORG, Sverige, 12 juni 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att Magnus Hurst, Chief Financial Officer, lämnar bolaget i början av september av familjeskäl. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Magnus Hurst innehar på konsultbasis en deltidstjänst som CFO sedan januari i år. Under hösten kommer Magnus påbörja

Isofols Chief Financial Officer lämnar bolaget Read More »

Isofol och Charité har tecknat ett samarbetsavtal om vidare klinisk utveckling av arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 24 maj 2024 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) meddelar i dag att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med det världsledande akademiska sjukhuset Charité Universitätsmedizin i Berlin, och professor Sebastian Stintzing, för den fortsatta kliniska utvecklingen av arfolitixorin. Samarbetet innefattar strategisk planering av den kliniska utvecklingen av arfolitixorin i allmänhet och utformning

Isofol och Charité har tecknat ett samarbetsavtal om vidare klinisk utveckling av arfolitixorin Read More »

Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 8 maj 2024

GÖTEBORG, 8 maj 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets årsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Styrelseledamöterna och

Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 8 maj 2024 Read More »

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2024

GÖTEBORG, Sverige, 8 maj 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–mars 2024 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. Första kvartalet, januari – mars 2024 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (721) och övriga intäkter till 0 TSEK (0)

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2024 Read More »

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2023

GÖTEBORG, Sverige, 16 april 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare. För mer information, vänligen kontaktaIsofol Medical AB (publ)Petter Segelman Lindqvist, verkställande direktörE-post: petter.s.lindqvist@isofolmedical.com Telefon: 0739-60 12 56

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2023 Read More »

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2024 i Isofol Medical AB (publ)

Göteborg, Sverige, 5 april 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024. Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare. Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, kallas härmed

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2024 i Isofol Medical AB (publ) Read More »

Isofols japanska partner Solasia har beslutat att intensifiera sitt engagemang i den kliniska utvecklingen av arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 19 mars 2024 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Isofol”), meddelar i dag att bolagets samarbetspartner, det japanska läkemedelsbolaget Solasia Pharma K.K. (”Solasia”), har bekräftat sitt fortsatta starka engagemang i utvecklingen av arfolitixorin. Solasia kommer att bidra med sin expertis och delta i arbetet med att utforma detaljerna i det kliniska

Isofols japanska partner Solasia har beslutat att intensifiera sitt engagemang i den kliniska utvecklingen av arfolitixorin Read More »

Isofol presenterar en klinisk utvecklingsplan för arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 19 mars 2024 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Isofol”), presenterar i dag bolagets fortsatta strategi och kliniska utvecklingsprogram för läkemedelskandidaten arfolitixorin. Styrelsen och ledningen har tillsammans med externa experter utvärderat tillgängliga data för arfolitixorin och beslutat att genomföra en klinisk fas I/II-studie i syfte att dokumentera effekten och säkerheten av

Isofol presenterar en klinisk utvecklingsplan för arfolitixorin Read More »

Rulla till toppen