Handeln i Isofols aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

GÖTEBORG, Sverige, 21 oktober 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), (”Isofol” eller ”Bolaget”), tillkännagav idag att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm.

Bolagets aktier handlas med oförändrat kortnamn ISOFOL och ISIN-kod (SE0009581051). Inga nya aktier emitteras i samband med att aktierna tas upp för handel på Nasdaq Stockholm och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

Prospektet som upprättats av Bolaget i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 oktober 2021 och finns tillgängligt på Isofols hemsida, www.isofolmedical.com och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Noteringen på huvudlistan kommer att öka kännedomen bland investerare om Isofols läkemedelsutveckling inom onkologi. Noteringen kommer stärka vår profil och vårt varumärke på marknaden och förstärka möjligheterna att få tillgång till såväl svenska som internationella kapitalmarknader. Vidare är noteringen en kvalitetsstämpel för vår organisation och verksamhet. Den medför även ökade förutsättningar för synlighet och transparens och möjlighet till ökad likviditet i aktien och kan därmed komma att skapa ytterligare värde för våra aktieägare” säger Bolagets vd Ulf Jungnelius.

Rådgivare

Isofol har anlitat Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare och Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post:
gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021, kl. 08:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global pivotal fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen