Inbjudan till presentation av Isofols bokslutskommuniké 2021 den 24 februari 2022

GÖTEBORG, Sverige, 14 februari 2022 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Isofol”), publicerar bolagets bokslutskommuniké 2021 torsdagen den 24 februari 2022. Samma dag bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en audiocast med en efterföljande frågestund.

I anslutning till att bokslutskommunikén 2021 publiceras, bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en audiocast den 24 februari, klockan 11:00 (CET). Presentationen hålls av Isofols vd Ulf Jungnelius och CFO Gustaf Albèrt, som kommer att presentera och kommentera rapporten, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum och tid
24 februari 2022, kl 11:00

Länk till audiocast:
https://tv.streamfabriken.com/isofol-medical-q4-2021

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på något av följande telefonnummer.
SE: +46850558352
UK: +443333009034
US: +16467224904

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Isofols hemsida i efterhand: https://isofolmedical.com/sv/bolagspresentationer/.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2022 kl. 09.10.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm. www.isofolmedical.com

Rulla till toppen