Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med att Isofol ingår licensavtal med Paladin Labs Inc. för att kommersialisera arfolitixorin i Kanada

GÖTEBORG, Sverige, 2 november, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), har idag offentliggjort att bolaget har ingått ett licensavtal med Endo Ventures Limited, ett dotterbolag till Endo International plc. (NASDAQ: ENDP) avseende registrering och kommersialisering av arfolitixorin exklusivt i Kanada. Med samtycke av Isofol har Endo Ventures Limited utsett Paladin Labs Inc., ett operativt bolag under Endo, att ansvara för att söka myndighetsgodkännande för arfolitixorin i Kanada och efter myndighetsgodkännande samt ansvara för kommersialiseringen av arfolitixorin i Kanada, inklusive distribution, marknadsföring, medical affairs, prissättning och reimbursement. I samband med detta bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast den 2 november 2020 kl. 15:00 (CET).

Presentationen kommer hållas av Isofols vd Ulf Jungnelius på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Datum och tid
Den 2 november 2020 kl. 15:00 (CET).

Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/investor-meeting-november

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer
SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
US: +1 8558570686

Pinkod
57982566#

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post:
jungnelius@isofolmedical.com

Telefon: 0709-16 89 55
Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08 528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2020 kl. 13.05.

Om Endo International and Paladin Labs Inc.

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) är ett specialiserat farmaceutiskt företag som åtagit sig att hjälpa alla vi tjänar leva sitt bästa liv genom leverans av kvalitet, livsförbättring terapier. Våra decennier av bevisad framgång kommer från ett globalt team av passionerade medarbetare som samarbetar för att föra de bästa behandlingarna framåt. Tillsammans omvandlar vi djärvt insikter till behandlingar som gynnar dem som behöver dem, när de behöver dem. Endo har globalt huvudkontor i Dublin, Irland och USA:s huvudkontor i Malvern, Pennsylvania. Läs mer på www.endo.com eller ta kontakt med oss på LinkedIn.

Paladin Labs Inc., med huvudkontor i Montreal, Kanada, är ett specialiserat farmaceutiskt företag fokuserat på att förvärva eller inlicensiera innovativa läkemedel för den kanadensiska marknaden. Paladin har en fokuserad marknadsföring- och försäljningsorganisation som har hjälpt den att utvecklas till en av Kanadas ledande ett specialiserat farmaceutiskt företag. Endo Ventures Limited och Paladin är operativa företag inom Endo International plc (NASDAQ: ENDP). Läs mer på www.endo.com eller www.paladin-labs.com.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för metastaserad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med metastaserad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om AGENT-studien

AGENT-studien är en randomiserad, kontrollerad multicenter fas III studie som utvärderar effekten och säkerheten hos arfolitixorin, [6R]-5,10-metylen-THF (MTHF), jämfört med leukovorin, som båda används i kombination med 5-FU, oxaliplatin och bevacizumab, i patienter med metastaserande kolorektalcancer i första linjens behandling. Patienterna randomiseras 1:1 och det primära resultatmåttet i studien är objektiv tumörrespons (ORR, objective response rate). De viktigaste sekundära resultatmåtten är progressionsfri överlevnad (PFS, progression free survival) och duration av respons (DOR, Duration Of Response). Andra sekundära resultatmått i studien inkluderar totalöverlevnad (OS, overall survival) antal opererbara metastaser, säkerhet, samt patientrapporterade resultat såsom livskvalitet (QoL). Övriga endpoints inkluderar farmakokinetiska (PK) mätningar och nivå av genuttryck av folatrelevanta gener i tumörceller.

Studien är utformad för att visa kliniska fördelar för arfolitixorin jämfört med leukovorin. Studien genomförs för närvarande på ett 90-tal sjukhus i USA, Kanada, Europa, Australien och Japan. Ytterligare information om studien, inklusive inklusionskriterier, finns på www.clinicaltrials.gov identifieringsnummer: NCT03750786.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för metastaserande kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen